Нумерологија на врската – каква двојка сте заедно двајцата?!Кога двајца луѓе ги спојат судбините, според нумерологијата нивните лични изданија се собираат во еден заеднички број кој ја карактеризира нивната врска.

За да се пресмета бројот на вашата врска соберете изданија на датуми на раѓање – вашата и на партнерот.

на пример :
Таа е родена на 5 јуни 1976 година
Нејзиниот личен број е :
5 +6 +1 +9 +7 +6 = 34 = 3 +4 = 7

Тој е роден на 9 јануари 1975 година
Неговиот личен број е :
9 +1 +1 +9 +7 +5 = 32 = 3 +2 = 5

Собирање на двете бројки :
7 +5 = 12 = 1 +2 = 3
3 е бројот на нивната врска.

Продолжува на следната страна:

Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10