Неверојатно прецизен тест кој чита мислиДенес сме ви подготвиле една забавна игра која поседува зачудувачки гадателски способности.

Подгответе си лист, пенкало, калкулатор, и следете ги следниве чекори:


1. Помисли си број помеѓу 1 и 10.

2. Соберете го истиот број.


3. Кон добиениот број додајте 10.

4. Поделете го добиениот резултат на две.

5. Од крајниот резултат извадете го бројот што сте сиго помислиле првично (точка 1).

6. Бројот што се добива, одговара на буква од азбуката. Помислете си држава во Европа, чие име започнува со оваа буква (на пример, ако бројот е 3, а буквата – В, може да замислите Велика Британија).

7. Потоа помислете животно со следната буква, т.е. ако бројот на вашето име е 3 и буквата е В, мора да си помислите на животно со буквата Г (на пример гуштер).

8. Помислете боја со следната буква (на истиот принцип – ако животното почнува со буквата Г, бојата треба да започнува со Д).

А сега е наш ред да ве прашаме: Каде со овие жолти елени во Данска?