На годишнината од смртта на својот дедо Тито, Саша Броз ги објави овие семејни фотографииНа годишнината од смртта на својот дедо Тито, Саша Броз ги објави овие семејни фотографии


sasabroz1


sasabroz2

sasabroz3

sasabroz4