Мисла на годината: Што значи жена со црн појас?Мисла на годината: Што значи жена со црн појас?

Тоа значи жена со добро воспитани деца, мирна свекрва, љубезни колеги и верен сопруг!