Меша Селимовиќ: Добриот човек во секого гледа добро, а лошиот во сè зло!Добриот човек гледа добрина во секого, а лошиот човек гледа зло во сè.


Не го нарушувајте вашиот душевен мир размислувајќи за недостатоците на другите.

Ако некој те повреди, преболи го. И биди како Розата која на сите им дава мирис, не само на добрите, или како Дрвото што му дава сенка на кој сака да ја исече.


Меша Селимовиќ