МАРИНА – Нејзината убавина е бесконечна, како и љубовта према другите луѓе!Името Марина потекнува од латинскиот збор “марина” што значи “морска”, што е атрибут на Афродита, која се смета за заштитник на морнарите.

Историски извори сведочат дека овие имиња започнале да се појавуваат многу рано, уште во 13 век. Тие се широко распространети во сите европски нации од најраните времиња до денес.

Марина е женска форма на латинското име Мариус и значи „од море“. Марина е зборот за тоа каде чамците се зацврстуваат или се врзани на шеталиштето покрај морето.

Марина е пример за мултикултурно име дадено на италијански, шпански и португалски девојчиња, а исто така е популарно во Франција, Германија, скандинавските земји, како и во многу словенски нации.

Продолжува на следната страна:

Страни: 1 2