Корисен трик: Како секогаш да дава зафатено, кога те бараат на телефонИма нов трик со говорна пошта и известувањето за пропуштен повик.


Бирајте го следниов код: ** 21 * 088000xxxxxxx # или ** 21 * 088000xxxxxxx * 11 #

x – индивидуален дел од бројот.


Значи секој кој ги бараат – ќе му дава дека телефонот е исклучен или дека не работи, а тебе ти доаѓа бесплатно SMS известување.

Ова е особено корисна финта за да се ослободите од несаканите повици, и да одговорите потоа со повик само на саканите.


За да се активира – во картичката мора да имате кредит – барем за ѕвонење (пренасочување).

За деактивирање бирајте – ## 002 #