КОНЦЕРТ НА ДАЈТЕ МУЗИКА ВО ИСТ ГЕЈТ МОЛ ЗА ОДЛИЧЕН ПОЧЕТОК НА УЧИЛИШНАТА ГОДИНАНа 10 Септември 2022, во 18:00 часот, на платото на Ист Гејт Мол ќе се одржи концертот на Дајте Музика, со целата екипа на старо- и новомаалци.


Концертот се одржува за сите деца и ученици со цел да им посака одличен почеток на новата училишна година.

Миха, Кики, Филип и Стаси се ликовите на кампањата на Ист Гејт Мол за враќање на училиште, и посетителите за секоја сметка од 2.000 денари, во периодот во септември, добиваат подарок ЦД, со посвета.