Компатибилност помеѓу партнерите според нивниот роденденИндексот на компатибилност е многу интересен метод, со чија помош двајца луѓе можат да разберат во каков степен силата и енергијата на броевите ќе им помогнат во љубовта. И колку би ги спречила. Тоа сепак не се само бројки.

За да го дознаете вашиот индекс на компатибилност, треба да видите каде во табелата се сечат вашите родендени. Пресекот е вашиот индекс на компатибилност.

На пример, ако сте родени на 31-ви, а вашиот партнер е роден на 3-ти (без разлика од месецот и годината), тогаш вашиот индекс на компатибилност е 7.

А еве го и значењето на различните индекси. Имајте на ум дека повисоката вредност на бројот, не значи нужно подобра синхронизација.

Страни: 1 2 3 4