Колку телефони може да наполните според фотографијата?Колку телефони може да наполните според фотографијата?

 

Одговорот е на следната страна:

Страни: 1 2