Која е тајната на успешниот брак?Кога мажите знаат дека се сакани, не обрнувајте внимание на женските грешки.


Бракот треба да се почитува, да му се придава значење, да не се употребува зборот “јас”, а да се користи “ние”. Ова е клучот за среќата, единството и совршенството.

Не треба да се става катанец на чувствата на мажот. Тој мора да има слобода да изразува чувства, па дури и гнев. Господата не треба да мислат дека е подобро да молчат и дека немаат право на збор.


Мажите треба да имаат право на сопствено мислење и да можат да го изразат.

Ако има престапи во минатото, тие треба да останат таму, како затворена книга. Треба да се гледа напред со зборот “Ние” на чело.


Кратко и јасно, нели?