Која е причината за да останеме со човекот што не го сакамеВо поголемиот дел од случаите партнерите делат велосипед, сметките дома или исплаќаат заедно кредит, а овие трошоци нема како да се преземат одделно кај повеќето мажи и жени кои живеат заедно.


Поради оваа причина околу 45 % не се разделуваат со партнерот барем една година по исцрпувањето на нивните односи, а други 25% остануваат со човекот до себе, дури и да не го сакаат, околу три години поради нивната финансиска поврзаност со него.

Главно мажите и жените меѓу 25 и 34 години се финансиски зависни од оние во напредната возраст, зашто допрва се натрупува професионалното искуство и кариера.


Други 12% пак би земале кредит, за да ги покријат своите сметки во иднина, но во никој случај не би останале со човек, кон кого веќе не доживуваат чувства.