Која е најголемата заблуда поврзана со пушењето? Истражувањата покажуваат дека повеќето луѓе го сметаат никотинот за главниот причинител на болести предизвикани од пушењето. Што вели науката – дали никотинот предизвикува болести поврзани со пушењето?


Истражувања за никотинот покажаа дека истиот предизвикува зависност, но не и болести. Докажано е дека никотинот создава зависност кај пушачите и, ако се зема во големи количини, може да биде токсичен. При пушење цигари, пушачот апсорбира една десетина од никотинот на една цигара, или 0,1 милиграм, што значи дека е потребно да се пушат најмалку 400 цигари за еден ден за дозата на никотин да биде фатална. Сепак, досега ниту една студија не потврдила дека никотинот е поврзан со болести предизвикани од пушење традиционални, согорливи цигари, односно дека тој сам по себе не предизвикува сериозни болести.

Науката тврди дека главната опасност всушност доаѓа од чадот од цигарите.


Чадот од цигари содржи повеќе од 6.000 различни штетни и потенцијално штетни материи кои се создаваат при согорување на тутунот. Чадот од цигари содржи и јаглерод моноксид, што, како што е случај со пушењето, го зголемува ризикот од кардиоваскуларни болести. Затоа, за една милијарда пушачи што моментално постојат во светот, експертите сè повеќе ја споменуваат опцијата „намалување на штетноста од пушењето“. Овој поим имплицира дека сите оние кои не се откажуваат од цигарите треба да размислат за консумирање на алтернативи кои се помалку штени, како оние кои го загреваат, а не го горат тутунот, при што не испуштаат чад, туку аеросол кој има значително помалку штетни материи.

Она што е изненадувачки за речиси секој е фактот дека постојат научни податоци за позитивниот потенцијал на никотинот во поглед на намалувањето на штетноста.


Според истражувањата направени од Американската агенција за храна и лекови (ФДА), никотинот е тој кој ја создава зависноста, но не е примарниот причинител на болести поврзани со пушењето. Никотинот е високо зависно хемиско соединение присутно во растението тутун. Тутунски производи, вклучително цигари, пури, алтернативни производи од тутун, тутун од наргиле и повеќето електронски цигари, содржат никотин. Повеќето луѓе знаат дека цигарите и другите производи од тутун создаваат зависност, но многу луѓе не ја разбираат улогата на никотин во зависноста од тутун. Никотинот е тој кој ја создава зависноста и ги тера пушачите да користат тутунски производи, но никотинот не е тоа што го прави тутунот опасен. Тутунот и чадот од цигарите содржат илјадници хемикалии. Токму оваа мешавина од хемикалии – не никотин – предизвикува сериозни болести кај корисниците на тутун. Користењето на каков било тутунски производ што содржи никотин може да доведе до зависност од никотин. Некои производи од тутун, како цигарите, се дизајнирани да доставуваат никотин до мозокот во рок од само неколку секунди, со што се зголемува зависноста од никотин и потешко за корисниците да се откажат.

Во текот на последните 50 години, концептот за намалување на штетите од тутун постојано се развива и треба да се популаризира, откако многу истражувања покажаа дека никотинот не е примарен причинител на болести поврзани со пушењето, и никотинската терапија се користи за лекување на одредени заболувања.  Популарноста на алтернативните тутунски производи се зголемува, а употребата на истите во одреди држави како Шведска дава силни докази за поддршка на стратегијата за намалување на штетите. Регулаторната средина околу намалувањето на штетите се применува и во Велика Британија и продолжува да се развива низ целиот свет. Потребата од попривлечни, лиценцирани производи кои содржат никотин, кои се далеку понапредни од цигарите фармаколошки, според многумина е патот напред. Значајното позитивно влијание врз јавното здравје што може да се добие со охрабрување на луѓето да преминат од цигари во алтернативни производи од тутун, не може да се игнорира.