Кои се несаканитe појави после инјектирањето Ботокс?Несаканите последици се делат на рани кои се појавуват веднаш по третманот и доцни рани кои се појавуваат меѓу третиот и десеттиот ден после третманот (всушност тоа е периодот на првите резултати од ботоксот).


Веднаш после процедурата на местото на убодот од иглата се појавува лесно црвенило и мал оток кој што исцезнува за 1 до 2 часа.

Хематоми (синило) на местото на убодот ретко може да се случи да биде погоден крвоносен сад (капилар) што води до мал крвоизлив и појава на посинување. Хематомите обично исчезнуваат за 5-6 дена и на местото нема трајни последици.
Прододлжува на следната страна


Страни: 1 2 3