Кога наместо весела и совршена свадба се добива животен хорорОколу 15 милиони малолетни девојки годишно, стапуваат во брак присилно.


Ова видео е посветено токму на нив и има за цел да го стави вниманието на оваа сурова реалност.