Каков 8-ми март: Иван Бурлијоски купил цвеќиња за својата сакана, а ја фати на дело со другКаков 8-ми март: Иван Бурлијоски купил цвеќиња за својата сакана, а ја фати на дело со друг

 Извор: мотика