Каков 8-ми март: Иван Бурлијоски купил цвеќиња за својата сакана, а ја фати на дело со другКаков 8-ми март: Иван Бурлијоски купил цвеќиња за својата сакана, а ја фати на дело со друг


 


Извор: мотика