Како мажот се однесува кон својата мајка ќе биде исто и кон неговата сопругаЧесто сме слушнале дека разбирањето на врската помеѓу мажот и неговата мајка е клучно за подлабоко разбирање на самиот човек, а тоа е сосема точно, истакнува Јор-Ел Карабало, искусен терапевт за односи.


„Важно е да се биде внимателен и да се препознае дали таа врска е „добра“, „лоша“ или „блиска““, посочува Карабало. “Начинот на кој мажот развива врска со својата мајка има значително влијание врз тоа како ќе се однесува со жените во својот живот. Односите со родителите имаат длабоко и трајно влијание врз нас, особено кога станува збор за романтични врски и интимни врски.”

„Теоријата на приврзаност нагласува дека начинот на кој се поврзуваме со другите луѓе има длабоки корени во она што го научивме во раното детство, особено од нашите родители. Ние директно (преку отворена комуникација) и индиректно (преку моделирање и однесување) усвојуваме модели за тоа како ќе да се однесуваме или да не се однесуваме кон партнерите и другите луѓе во нашиот живот.
Текстот продолжува на следната страна


Страни: 1 2