Како да се поврзете со својот ангел и добиете одговор на сакано прашањеАнгелите смеат да ни помогнат само кога за тоа ќе ги замолиме, а ова е еден од начините да се поврзете со нив и добиете одговор на сакано прашање.


Сместете се удобно и во себе изговорете ја намерата да се поврзете со ангелите. Тоа може да биде вашиот ангел чувар или воопшто ангелско суштество. По тоа, обрнете внимание на дишењето, замислувајќи дека со секое издишување ја отпуштате напнатоста, а со секое вдишување се полните со преубава златна светлина.

Уживајте во убавината на чувството дека златна светлина тече низ вашето тело, релаксирајќи го и исцелувајќи го. Ставете една рака на срцето и тука држете ја неколку минути, затоа што така ќе ги ускладите срцевите и мозочните бранови.


Текстот продолжува на следната страна:

Страни: 1 2