Името е судбина! Бог ги чува луѓето кои ги носат овие имиња!Сите ја знаеме старата изрека: “Името е судбина.”


Дали е навистина така или е во прашање обично суеверие, не знаеме, но кога ќе го откриете значењето на своето име и ќе дознаете дека тоа претствува заштита од самиот Бог, сакале или не, ќе се чувствувате посигурно.

Се верува дека Господ посебно ги чува сите оние кои ги носат следните имиња:


Страни: 1 2