Името Билјана – жената чија убавина опива, а душата и освојуваИмето Билјана е формирано со префиксот -ана од зборот билки, што значи билки, растенија. Особено е распространет во Македонија. Имиња добиени од името Билјана: Биба, Биби, Биле, Биљана, Билјанка, Билка…. Значењето соодветствува на латинското име Flor / Flora.


Името е со словенско потекло.

Името Билјана веројатно потекнува од зборот „растение“ и освен но нашата земја застапено е во Србија и Бугарија. Влијание за популарноста на ова име има и добро познатата народна песна „Билјана платно белеше“.