Имате 3 златници, од кои едната е фалсификувана и тежи помалку од другите две. Како ќе одредите која паричка е фалсификувана?Имате 3 златника, од кои едниот златник е фалсификуван, а другите не. Фалсификуваната монета тежи помалку од другите две. Како ќе одредите која е фалсификувана?


– Мора да ги поставите двете монети на вага. Ако двете имаат иста тежина, тогаш третата е лажна.