Го памтите ли првиот бакнеж?Нема кој, а да не се сеќава на првиот бакнеж 🙂


Авторите на ова видео замолија 20 кандидати да учествуваат во видео мисијата „првиот бакнеж“.