Го однел својот татко во ресторан – кога завршиле со вечерата станал еден возрасен човек и им рекол …– Оставивте нешто за сите што седат во овој ресторан! Оставивте поука за секој син и ќерка и надеж за секој родител!Одеднаш сите гости замолкнале. Секој од нив почyвcтвaл cpaм за тоа што го осудил тој однос – татко и син.Бидејќи една од најголемите чести во животот со кои може да нè удостои судбината, тоа е грижата за нашите возрасни родители. Тие се луѓето кои ни го подарија своето време, здравје и пари. Тие го заслужуваат нашето најголемо почитување. СЕКОГАШ!


Страни: 1 2