ФОТО: Фраер на денот [19.10.2011]Дневна доза за плакнење очи, девојки! Која прв си го најде, нејзин си е 🙂


fraer na denot DouglasLewis