ФОТО: Фраер на денот [15.10.2011]Дечкото на денот е…

дечко на денот [15.10.2011]