Еве како преку вашиот телефонски да дознаете колку години има



1) Напишете го последниот број од вашиот телефонскиот број.
2 ) Помножете со 2.
3 ) Потоа додадете 5.
4) Резултатот се множи со 50.
5 ) Во резултатот додадете 1764.


6 ) Од резултатот се отстранува годината на вашето раѓање.

Сега добивате троцифрен број. Првата цифра е последната бројка од твојот мобилен телефон . Другите две бројки ја покажуваат вашата возраст