Едниот син ми има церебрална, другиот е аутистичен. Пропратно сите успони и падови кои ги носи животот во ваква вукојебина …Едниот син ми има церебрална, другиот е аутистичен. Пропратно сите успони и падови кои ги носи животот во ваква вукојебина …