Драган Таневски: Ќе засакаш некого, ќе ти го скрши срцето и ќе избега …1. Ќе засакаш некого
2. Ќе ти го скрши срцето и ќе избега
3. Ќе засакаш друг
4. Ќе ти го состави срцето, ама погрешно.
5. Ќе сфатиш дека погрешното испаднало подобро.


Автор: Драган Таневски