Доцна е веќе …Еден маж го замолил Господ: “Боже, размени ме со местото на жена ми! Таа нека прави што јас правам. Сакам да сум на нејзино место … ”

Господ го исполнил неговото барање.

Следното утро мажот се разбудил на местото на жена си.

Скокнал од креветот, направил појадок. Го однел големото дете на училиште, а помалото – во градинка. Потоа испазарил. Зготвил ручек. Успеал да одмори, додека патувал кон училиштето за да го земе големото дете, а потоа помалото од градинка.

Го однел на спорт – прво едното, а потоа другото во школо за јазик. Потоа ги земал оттаму и ги вратил назад дома. Вечерта ги повториле лекциите и напишале домашна. Во меѓувреме ја подготвил вечерата, ги измил садовите. Откако сите вечерале, раскренала и исчистила. Потоа ги спремила децата за спиење – ги искапела, им ги измила и забите.

Следниот месец мажот го замолил на Господ: “Боже, врати ме назад, доста е веќе …”

Господ му одговорил: “Доцна е веќе бремена си!”