Дојди да се затвориме на некое време, да се мазиме и гушкаме. Слушаме музика и гледаме во очи…Дојди да се затвориме во соба, да се изолираме од сите. Недела дена да бидеме отсечени од надворешниот свет. Во некоја наша димензија. Во која нема ниту болест, ни епидемија ни стрес ни несреќа ниту паника…
Каде што ќе постоиме само ние.
Дојди да се затвориме на некое време, да се мазиме и гушкаме. Слушаме музика и гледаме во очи.
Дојди да смислиме план каде ќе отидеме кога се ова ќе престане .
Ми се оди на море.
Дојди да чекаме лето.
Викаат дека во овие кризни времиња треба да се чуваме.


Ќе те чувам.
Дојди.

Автор: Дејан Велевски