Добитниците на 2 VIP влезници за големото отворање на летниот клуб XL се:Добитниците на 2 VIP влезници за големото отворање на летниот клуб XL во сабота 28.06.2014 се:


Даниела Јосифовска

Кристина Ристеска


Ана Соколовска

Сања Атанасова

Наталиа Ристеска

Влезниците ќе ги добијат најдоцна до 00.30 на влезот на летниот клуб XL.