Доаѓа момент кога престануваш да трчаш по луѓе и сфаќаш колку од животот си потрошил!Доаѓа момент кога престанувате да трчате по луѓе и сфаќате колку од животот сте потрошиле.
Сте следеле некој кој на крајот не те ни забележал, некој кому ништо не му значел, туку само ги следел неговите соништа, а ти бил само средство за зближување. Доаѓа време кога престанувате да ги молите луѓето за остатоци од внимание, време или нешто друго, затоа што сфаќате колку достоинството што го имате е света работа и тоа не може да се замени или исполни со ништо.


Доаѓа момент кога сфаќате дека повеќето од она што ви го кажале луѓето во врската се само празни приказни кои не држат вода затоа што многу пати сте се убедувале дека нивните постапки не стојат зад нивните зборови, кои некако биле премногу големи и идеални. Доаѓа момент кога сфаќате дека времето кое го поминувате со себе веќе не треба да биде на последно место и го ставате како приоритет бидејќи од тоа зависат сите други врски и сите други работи во вашиот живот.
Текстот продолжува на следната страна

Страни: 1 2