Девојче побара коњ од мајка, и не очекуваше дека ќе го добие овој одговорДевојче побара коњ од нејзината мајка, и не очекуваше дека ќе го добие овој одговор:


mamo