Декодирајте го говорот на телото: Што значат неговите движења ?!



Гледаат продорно и долготрајно 


Дури и да мислиш дека е апсолутно способна за тебе, можеби тој само си игра со вас. Да те гледа внимателно во текот на повеќе од пет секунди, не се случува природно, па затоа можеби го користи погледот, за да те внесе во својот кревет.

Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9