Бог сакал да каже: Ќе се соочиш со проблеми, но јас ќе те заштитам во сите …


Бог ни кажува дека не треба да се плашиме. со оглед на тоа дека Тој ни го кажува тоа, немаме потреба од друго објаснување. Тој е семоќен и знае за се низ што поминуваме. Тој знае за секое искушение и напад кој ќе го доживееме и порај тоа Тој ни вели “Не плаши се!“

Аврам живеел во туѓа земја опколена со моќни кралеви и не знаел каде ќе заврши. Меѓутоа, првиот Божји збор до него бил: “Не плаши се, Авраме, јас сум ти заштита, а наградата твоја ќе биде многу голема.“

Бог сакал да му каже: “Јас ќе бидам твоја заштита, твој ѕид, твоја одбрана“ Во суштина Тој сакал да му каже: “Ќе се соочиш со проблеми, но јас ќе те заштитам во сите“ Аврам верувал во Божјиот збор за него:“ аврам поверува во Бог и тоа му се зсмета за праведност“

Исто како на Аврам и нам ни дава Бог ветување дека е со нас и дека не треба да се плашиме. Тој е наш штит и заштита.

Извор: Семе Синапово