4 работи кои што во животот не можат да се поврататИма 4 нешта кои што во животот не можат да се повратат:
Збор…откако ќе се каже.
Прилика.. откако ќе се пропушти.
Време…откако ќе замине.
Личност…откако ќе умре.


Животот е краток.
Опростувајте брзо.
Сакајте искрено.
Смејте се постојано.
И не жалете за вашите насмевки,
Уживајте во животот!!!