30 септември или нашиот „Свети Валентин“ – на овој ден многу имиња слават именден



На овој ден имиња ден слават: Софија, Вера, Верка, Надежда, Надја, Нада, Наде, Надин, Љубов, Љубомир, Љубомир, Љуба, Љубо, Љубчо, Љубен, Љубица идр.


На масата се става свеж пијалок и грозје

По традиција, жените на овој ден замесуваат пити и ги раздаваат за здравје, заедно со овошје, карактеристични за сезоната.


На овој ден ги почитуваме христијанските добродетели и стремежот кон нив, бидејќи со векови народот верува дека доброто никогаш не се заборава и еден ден ќе биде наградено, како и дека добриот човек никогаш не останува сиромав, дури и да е сиромашен.