21 порака од Мајка Тереза која секој треба да ги прочита7. Гордите секогаш се навредуваат. Скромниот никогаш не се лути затоа што ништо не го боли. Гордите бараат посебна љубов за себе. Покорениот сака без да очекува ништо за возврат.


Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21