21 порака од Мајка Тереза која секој треба да ги прочита20. Никогаш нема да се приклучам на антивоено движење. Јави ми се кога ќе се појави мирно движење.


Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21