21 порака од Мајка Тереза која секој треба да ги прочита13. Зборовите за охрабрување и поздрав можеби се кратки, но имаат бесконечно ехо.


Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21