20 животни принципи по кои се води секоја ВодолијаВодолиите им дозволуваат на луѓето да ги лажат, дури и кога ја знаат вистината. Имаат трпение и чекаат луѓето самите да им ја кажат вистината кога ќе бидат подготвени за тоа.

Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21