Погледнете ја таблицата со нормална тежина во однос на висината


Погледнете ја таблицата со нормална тежина во однос на висината

 

 

 

tablica